Nanotechnologie je dnes považována za technologii 21. století. Za jejího otce je považován americký fyzik Richard Feynman, který žil v průběhu 20. století. Nanotechnologii lze charakterizovat jako technologii ve velice malém měřítku. Nanomateriál je takový, jehož alespoň jeden rozměr není větší než 100nm (jeden nanometr představuje 10−9 m, tj. miliardtina metru), což znamená přibližně tisícinu tloušťky lidského vlasu. Nanotechnologie je označení pro oblast vědy a průmyslu, ve které je prováděna manipulace s atomy materiálů tak, aby vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi. Nanotechnologie pomáhá v oblastech průmyslu, medicíně, elektronice, atdNanotechnologii lze využít pro povrchové úpravy ve stavebnictví, textilním, chemickém, strojírenském, automobilovém,… průmyslu. Nanotechnologické ultratenké produkty pro ochranu a úpravu povrchu zajišťující hydrofobní, oleofobní a otěru odolnou ochranu (viz. v sekci produkty).Nanotechnologie v dnešní době postupně proniká zejména do oblasti průmyslu, ale v neposlední řadě i do běžného života a do domácností. Do budoucna lze předpokládat, že její využití bude mimořádně široké.